Bestillings- og avbestillingsfrist: 14 dager før innrykk.Materiell til innholdsannonser og andre annonser som skal produseres leveres senest 2 uker før innrykk.Ferdige annonser leveres senest 10 dager før innrykk.

Matriell sendes på epost til: annonse@dagen.no