Bestillings- og avbestillingsfrist: kl. 09.00 to virkedager før innrykk eller publisering på nett.

Ferdig materiell leveres innen kl. 09.00 en virkedag før innrykk.

Materiell til produksjon av annonser leveres etter avtale men senest innen kl. 09.00 to virkedager før innrykk.

Annonsemateriell sendes på epost til: annonse@dagen.no