Produktspesifikasjoner

Format 

Minimumsformat: A5 (148 x 210) 

Maksimumsformat: Tabloid (280 x 400)

 

Papirkvalitet 

Løse ark (tosidig innstikk): minimum 1309 papir 

Flersidige innstikk: minimum 45 g papir 

Standard OCR papir (Giro, 909) bør være falset.

 

Retningslinjer for bearbeiding av innstikket

Falsing 

Falsede innstikk må være senterfalset. Formatet etter falsing må ikke være større enn maximum format og ikke mindre enn minimum format. Innstikk som ligger innenfor formatgrensene skal ikke være falset. Det må ikke være overfals på innstikket.

Trimming / renskjæring 

Alle innstikk må ha samme format etter skjæring, og formatet må være firkantet. Sløve kniver på skjæreutstyr må ikke benyttes, da dette kan medføre at innstikkene sitter sammen.

 

Regler for pakking og transport

Produktets tilstand ved levering 

Innstikkene må være produsert, pakket og levert på en slik måte at de umiddelbart kan benyttes i produksjonen. Det skal ikke være nødvendig å bearbeide innstikkene manuelt. Produkter som ikke kan benyttes er sammenklistrede innstikk, fuktige innstikk, dårlig stiftede innstikk, eller innstikk med brettede hjørner og kanter.

 

Krav til pakking 

a) Bilagene skal leveres i legg. Leggene skal være så store som mulig, minimum 10 cm / 50 eks. pr. legg. 

b) Leggene skal ikke plastes. 

c) Bilagene skal pakkes / palleteres på en måte som ikke bidrar til deformering.

 

Retninglinjer for håndtering

Fraktbrev 

Materiellet må leveres med fraktbrev inneholdende nødvendig informasjon som innstikkets kunde, dato for distribusjon, antall kolli + innstikk som leveres.

 

Falsing 

Det tas forbehold vedrørende kvartfalsing av aviser med innstikk. I noen tilfeller vil innstikkets beskaffenhet, sammen med produktets tykkelse, gjøre at avisen ikke blir kvartfalset. I slike tilfeller vil avisene bli adressert øverst på sistesiden.

 

OBS! 

Det gjøres oppmerksom på at ifølge postens regelverk skal innstikkets totalvekt ikke overstige hovedproduktets vekt. I slike tilfeller vil forsendelsesomkostningene bli beregnet etter andre prinsipper, og bli høyere enn ellers. Det anbefales at Schibsted Trykk, eller posten direkte, kontaktes ved tvilstilfeller eller ved andre uklarheter.