Vi kan ta imot følgende annonseformater på nett: gif, png, jpg, flash, HTML.Max filstørrelse for bildefiler er 100 kb.


Husk å sende med Url som annonsen skal linkes til. 


Ved html-annonser må linken åpnes i et nytt vindu.
Annonsen må ha Clicktag. Les mer om hvordan du kan legge til dette her:
https://docs.xandr.com/bundle/industry-reference/page/use-iab-s-html5-clicktag-standard-on-xandr.html


Filnavnene kan ikke inneholde bokstavene æ, ø og å. Mellomrom skrives slik: _