Full screen
Standard pakke for stillingsannonser består av følgende for 8950 kr eks mva:
- 4 innrykk a 246x71mm i papirutgaven av Dagen inkludert produksjon av denne
- Publisering på https://stilling.dagen.no/ frem til søknadsfristen. Disse blir også vist på fremsiden til dagen.no og sendes ut til alle som er påmeldt vårt ukentlige nyhetsbrev for stillinger. Du kan melde deg på nyhetsbrevet her.
Print-innrykkene kan fordeles mellom Korsets Seier og Dagen.
Som et tillegg til tilbyr vi også individuell bannerannonsering i nettavisen i vår mal a 30.000 visninger for kr 2950 eks mva per uke. 
Vi tilbyr også fremming av stillinger på Facebook og Instagram mot Dagen sitt nettverk for kr 2850 eks mva per uke, der kr 700 går til kjøp av FB-annonser. 
 
Lys ut stillingen din her.