Dagen

Fremming av stillinger på Sosiale Medier

name
Dagen
News Norway
Full screen

Description

Fremming av stillinger på Facebook og Instagram mot Dagen sitt nettverk for kr 1950 eks mva per uke, der kr 500 går til kjøp av FB-annonser. Kan bare kjøpes i kombinasjon med stillingskarusellen.