Full screen

Opplaget varierer i løpet av et år og en uke. Dagen tar utgangspunkt i brutto opplag på bestillingstidspunkt for prising av innstikk.