Full screen

Annonsesiden er Dagen sin rubrikkside med plass til møteannonser, kjøp og salg samt stillingsannonser.

Dagen produserer enkelt annonser til siden på bestilling. Eventuelt kan ferdige annonser sendes i spaltebredde 

Annonsesiden står i avisen onsdag, fredag og lørdag og har 1-5 spalter med størrelser:

- Spaltebredder: 46, 96, 146, 196, 248 mm.

Pris per spaltmillimeter eller etter avtale.