Jpg/Gif/Png kr. 500,- pr annonse, tillegg fritt bruk kr. 250,-

Øvrige formater og arbeider, timepris kr 750